24.5.2018 – Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na piate zasadnutie OZ v roku 2018, ktoré sa uskutoční 24.5.2018 (štvrtok) o 18.00 hod. v budove Obecného úradu Kvetoslavov
Program zasadnutia OZ.