Autor: <span class="vcard">Dávid Kozák</span>

Zápis – MŠ Kvetoslavov

Riaditeľka MŠ Kvetoslavov oznamuje, že zápis detí do MŠ Kvetoslavov sa uskutoční v dňoch od 07.05.2018 do 11.05.2018 od 08.00 hod. do 16:00 hod. v budove MŠ.
Deti sa do MŠ prijímajú na základe žiadosti, ku ktorej sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave a o očkovaní dieťaťa. (viac…)

Jarné upratovanie

Keďže už nám prišla jar, rozhodli sme sa trošku poupratovať v našej obci. V sobotu 24.3 o 12:45 pozývam všetkých ktorí chcú pomôcť upratať našu obec. Stretneme sa na malej železničnej zastávke v Kvetoslavove. Upratali by sme hlavne okolie železničnej zastávky, okolie kostola a detského ihriska, a ak by bola ešte chuť a dosť dobrovoľníkov aj ďalšie časti v obci. Vidíme sa v sobotu 🙂

Po stopách zrušenej trate Kvetoslavov – Šamorín

Prevádzka na železničnej trati Kvetoslavov – Šamorín bola otvorená 23. novembra 1915. Jej trasa viedla rovinatým terénom, kde najväčší spád neprekročil 2 ‰. Bola dlhá 4,62 km a okrem niekoľkých nechránených priecestí tu neboli vybudované žiadne významné stavby ako mosty, priepusty či násypy. V stanici Šamorín sa nachádzala výpravná budova, sklad, skládka uhlia, rušňová remíza s vodárňou a vlečka do parného mlyna.  (viac…)

Uzávierka „starej Šamorínskej“

Oznamujeme občanom, že v súvislosti s výstavbou obchvatu D4R7 bude uzatvorená miestna komunikácia medzi obcami Šamorín a Kvetoslavov.

Ide o miestnu komunikáciu, ktorá v smere od Kvetoslavova do Šamorína je vedená ako Šamorínska ulica, a následne sa mení na ulicu Vinohradnícku.

Spomínaná uzávierka je povolená do konca roku 2018, s predpokladaným znovuotvorením cesty v novej polohe 08 – 09/2018.

Zdroj informacie: http://www.d4r7.com/sk/clanok/uzavierka-miestnej-komunikacie-samorin—kvetoslavov