Kategória: Obecné informácie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára 2019. Týka sa to tých majiteľov, ktorí v roku 2018 predali, kúpili, alebo zdedili nehnuteľnosť alebo mali v roku 2018 kolaudáciu rodinného domu, prípadne iné zmeny na nehnuteľnosti.

Prosíme majiteľov psov, aby zmeny ako prihlásenie/odhlásenie psa z evidencie nahlásili písomne na obecnom úrade do 28. februára 2019.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2019

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov v roku 2019 sa uskutoční dňa 22. januára 2019 ( utorok ) o 18.00 hodine v budove Obecného úradu Kvetoslavov, číslo miestnosti 7.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Schválenie zmluvy so zhotoviteľom územnoplánovacej dokumentácie.

4. Prerokovanie prevodu pozemkov vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce Kvetoslavov.

5. Rôzne

6. Diskusia

https://www.obeckvetoslavov.sk/data/news_files/kvetoslavov.sk/4104/pozvanka-na-oz-c-1-2019.pdf

Zápis – MŠ Kvetoslavov

Riaditeľka MŠ Kvetoslavov oznamuje, že zápis detí do MŠ Kvetoslavov sa uskutoční v dňoch od 07.05.2018 do 11.05.2018 od 08.00 hod. do 16:00 hod. v budove MŠ.
Deti sa do MŠ prijímajú na základe žiadosti, ku ktorej sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave a o očkovaní dieťaťa. (viac…)

Uzávierka „starej Šamorínskej“

Oznamujeme občanom, že v súvislosti s výstavbou obchvatu D4R7 bude uzatvorená miestna komunikácia medzi obcami Šamorín a Kvetoslavov.

Ide o miestnu komunikáciu, ktorá v smere od Kvetoslavova do Šamorína je vedená ako Šamorínska ulica, a následne sa mení na ulicu Vinohradnícku.

Spomínaná uzávierka je povolená do konca roku 2018, s predpokladaným znovuotvorením cesty v novej polohe 08 – 09/2018.

Zdroj informacie: http://www.d4r7.com/sk/clanok/uzavierka-miestnej-komunikacie-samorin—kvetoslavov