Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára 2019. Týka sa to tých majiteľov, ktorí v roku 2018 predali, kúpili, alebo zdedili nehnuteľnosť alebo mali v roku 2018 kolaudáciu rodinného domu, prípadne iné zmeny na nehnuteľnosti.

Prosíme majiteľov psov, aby zmeny ako prihlásenie/odhlásenie psa z evidencie nahlásili písomne na obecnom úrade do 28. februára 2019.