Harmonogram zberu odpadu na rok 2019

Aktualizácia google kalendára pre druhý pol rok 2019.

Zber separovaného odpadu  na rok 2019. Papier sa bude odvážať 10.01.2019 (štvrtok) a plasty 24.01.2019 (štvrtok).