Pozvánka na šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov