Verejné prerokovanie k výstavbe asfaltárne v Kvetoslavove

HODINA VÁŠHO ČASU VIE ROZHODNÚŤ, AKO BUDETE ŽIŤ NASLEDOVNÉ ROKY.

Čoskoro bude Ministerstvo životného prostredia finálne rozhodovať o výstavbe Obaľovne živičných zmesí (asfaltárni) v Kvetoslavove.
Jedným z významných faktorov vplývajúci na rozhodovanie bude výsledok diskusie na prerokovaní.
Diaľnicu musí investor postaviť v termíne bez ohľadu na to, kde bude/nebude asfaltáreň postavená.

Ide o jedinú možnosť, kedy sa viete opýtať priamo zodpovedných :
– aké nám garantuje istoty, že sa nezmení kvalita podzemnej vody, aby sme nezostali odkázaní na cisterny?
– aký hluk budeme musieť tolerovať počas celodennej prevádzky?
– ako sa skomplikuje naša doprava do práce?
– aké splodiny budeme dýchať nasledujúce mesiace?
– je ohrozené naše zdravie a zdravie našich detí?
– ako budeme chránení v prípade mimoriadnych udalostí ( nehody, prívalové dažde a iné )?
– ako to reálne bude celé vyzerať?

Zdroj: Kvetoslavov pre rodiny – https://www.facebook.com/events/182475922443966/